Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3346
Title: Залізничні станції та вузли
Authors: Огар, Олександр Миколайович
Берестов, Ігор В'ячеславович
Крячко, Катерина Віталіївна
Кулешов, Валерій Вячеславович
Шаповал, Ганна Василіївна
Куценко, Максим Юрійович
Пестременко-Скрипка, Оксана Сергіївна
Шелехань, Ганна Ігорівна
Смачило, Юлія Володимирівна
Колісник, Аліна Володимирівна
Issue Date: 2020
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Силабус з дисципліни "Залізничні станції та вузли". 2020-2021 навчальний рік; освітній рівень перший (бакалавр); галузь знань 27 Транспорт; спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті); освітня програма: - організація міжнародних перевезень (ОМП); - митний контроль на транспорті (залізничний транспорт) (МКТ); - організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ); - транспортний сервіс і логістика (ТСЛ); - організація правової та експедиторської діяльності (ОПЕД) / укладачі: О. М. Огар, І. В. Берестов, К. В. Крячко, В. В. Кулешов, Г. В. Шаповал, М. Ю. Куценко, О. С. Пестременко-Скрипка, Г. І. Шелехань, Ю. В. Смачило, А. В. Колісник. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. - 21 с.
Abstract: Станції та вузли є найважливішими елементами залізничного транспорту, тому що вони здійснюють взаємодію залізниць з вантажовідправниками і вантажоодержувачами; виконують широкий комплекс робіт по обслуговуванню пасажирів; забезпечують взаємодію різних видів транспорту. Метою дисципліни є вивчення питань розміщення станцій на мережі залізниць, їх конструкції, техніки і методів розрахунку основних пристроїв і систем, а також питань їх розвитку та вдосконалення. Крім того, вивчення закономірностей їх функціонування та розвитку, теорії та практики розробки, а також прийняття проектних і технологічних рішень; отримання відомостей про норми і правила проектування, методах формування вузлів, розміщенні і проектуванні роз'їздів, обгінних пунктів, станцій. Завдання дисципліни – вивчення закономірності функціонування і розвитку залізничних станцій і вузлів, теорії та практики розробки, прийняття проектних і технологічних рішень; отримання відомостей про склад проекту і стадіях його розробки; вивчення норм і правил проектування; ознайомлення з методами формування залізничних вузлів, розміщення і проектування роз'їздів, обгінних пунктів, станцій, способів безперешкодного розвитку станції, забезпечення безпеки руху поїздів і маневрової роботи.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3346
Appears in Collections:Кафедра «Залізничні станції та вузли» (ЗСВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус_ЗСВ_2020-2021.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.