Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3347
Title: Інфраструктура логістичних систем
Authors: Огар, Олександр Миколайович
Куценко, Максим Юрійович
Шелехань, Ганна Ігорівна
Issue Date: 2020
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Силабус з дисципліни "Інфраструктура логістичних систем". І семестр 2020-2021 навчального року; освітній рівень другий (магістр); галузь знань 27 Транспорт; спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті); освітні програми: організація перевезень і управління на транспорті організація міжнародних перевезень; митний контроль на транспорті (залізничний транспорт) / укладачі: О. М. Огар, М. Ю. Куценко, Г. І. Шелехань. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. - 9 с.
Abstract: Економічний розвиток України та її інтеграція у світову економіку тісно пов'язані з розвитком транспортно-логістичної інфраструктури. За рахунок модернізації та удосконалення зовнішньої та внутрішньої інфраструктури логістичних систем можна досягти поштовху для успішного розвитку промисловості у регіонах країни, збільшення зайнятості населення довколишніх районів і міст, що з часом приведе Україну до значного підвищення конкурентоспроможності вітчизняного транспорту та логістики на міжнародних ринках перевезень. Логістична інфраструктура відіграє базову роль у формуванні та розвитку ринкових відносин, тому її дослідження є особливо актуальним. Розвиток логістичної інфраструктури є сучасним напрямком галузі логістики та являє собою складний багаторівневий процес, головною метою якого є зниження експлуатаційних витрат і підвищення якості і швидкості обслуговування при переміщенні логістичних потоків. Метою навчальної дисципліни є надання студентам основ з теорії проектування і функціонування інфраструктури логістичних систем як невід’ємної частини загальної системи управління матеріальними потоками, а також формування практичних вмінь і навичок управління технологічними процесами, використання методичного інструментарію виявлення проблем логістичної інфраструктури та розробки і реалізації окремих завдань.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3347
Appears in Collections:Кафедра «Залізничні станції та вузли» (ЗСВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус_ІЛС_2020-2021.pdf622.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.