Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3357
Title: САПР прикордонних роздільних пунктів
Authors: Огар, Олександр Миколайович
Куценко, Максим Юрійович
Шелехань, Ганна Ігорівна
Крячко, Катерина Віталіївна
Issue Date: 2020
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Силабус з дисципліни "САПР прикордонних роздільних пунктів". ІІ семестр 2020-2021 навчального року; освітній рівень другий (магістр); галузь знань 27 Транспорт; спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті); освітня програма: – організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ); – організація міжнародних перевезень (ОМП); – митний контроль на транспорті (залізничний транспорт) (МКТ) / укладачі: О. М. Огар, М. Ю. Куценко, Г. І. Шелехань, К. В. Крячко. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. - 8 с.
Abstract: Терміном САПР в теперішній час визначають процес проектування і раціональний розподіл ресурсів між людиною і машиною з використанням засобів машинної графіки. Поняття «машинна графіка» включає в себе апаратні і програмні засоби, що забезпечують створення, збереження і обробку графічних зображень за допомогою ЕОМ. Автоматизовані системи проектування стають звичайним інструментом конструктора і технолога. При цьому кожна категорія завдань пред’являє свої вимоги до програмних продуктів. У сучасних умовах завдання, пов’язані з проектуванням залізничних станцій та вузлів, вирішуються з використанням засобів машинної графіки. Для цього розроблено прикладні автоматизовані системи для проектування залізничних станцій та вузлів, що представляють собою комплексну систему реалізації схемних рішень на основі використання ПЕОМ. Дисципліна «САПР прикордонних роздільних пунктів» входить до блоку базових дисциплін професійної підготовки магістра за спеціальністю 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті). Вивчаючі цей курс, студенти освоять методи, моделі і процедури автоматизованого проектування роздільних пунктів, в тому числі і прикордонних, навчаться формувати оригінальні геометричні моделі побудови їх планів та отримають навики проектування об’єктів залізничної інфраструктури різного рівня складності.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3357
Appears in Collections:Кафедра «Залізничні станції та вузли» (ЗСВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус_САПР ПРП_2020-2021.pdf553.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.