Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3359
Title: Формування цифрових моделей залізничних станцій
Authors: Огар, Олександр Миколайович
Куценко, Максим Юрійович
Крячко, Катерина Віталіївна
Шелехань, Ганна Ігорівна
Пестременко-Скрипка, Оксана Сергіївна
Колісник, Аліна Володимирівна
Смачило, Юлія Володимирівна
Issue Date: 2020
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Силабус з дисципліни "Формування цифрових моделей залізничних станцій". ІІ семестр 2020-2021 навчального року; освітній рівень перший (бакалавр); галузь знань 27 Транспорт; спеціальність 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті); освітня програма: - організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ); - організація міжнародних перевезень (ОМП); - митний контроль на транспорті (залізничний транспорт) (МКТ) / укладачі: О. М. Огар, М. Ю. Куценко, К. В. Крячко, Г. І. Шелехань, О. С. Пестременко-Скрипка, А. В. колісник, Ю. В. Смачило. - Харків: УкрДАЗТ, 2020. - 12 с.
Abstract: Дисципліна «Формування цифрових моделей залізничних станцій» входить до блоку базових дисциплін підготовки бакалавра за спеціальністю 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті). Вивчаючі цей курс, студенти навчаться не тільки професійно розробляти цифрові моделі нових залізничних станцій, а й кваліфіковано проводити реконструкцію існуючих. Крім того, завданням курсу є навчити студентів правильно обирати з широкого набору програмних засобів такий, який максимально задовольняє вимогам якісного проектування схем станцій, містить комплекс необхідних інструментальних засобів, забезпечує швидке навчання. Але найголовнішим є допомога студентам досягнути найвищих рівнів, коли програма буде здатна не тільки виступати слухняним «електронним» олівцем у руках проектувальника, а й вибудовувати філософію проектування, постійно відходити від штампів, типових та близьких до типових рішень, творчо виконувати проектну роботу, попередньо визначивши шкалу цінностей та пріоритетів, віддаючи перевагу не миттєвим виграшним варіантам, а результатам глибоких багаторівневих розрахунків, які забезпечать врахування множини непрямих ефектів та втрат, значно віддалених у часі, співрозмірним з тривалістю життя реалізованого проекту.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3359
Appears in Collections:Кафедра «Залізничні станції та вузли» (ЗСВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СИЛАБУС_ФЦМЗС_2020-2021.pdf983.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.