Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3786
Title: Інженерні вишукування
Authors: Орел, Євген Федорович
Сорочук, Наталія Ігорівна
Issue Date: 2020
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Силабус з дисципліни "Інженерні вишукування". І семестр 2020-2021 навчального року; 101-ПЦБ-Д17; освітній рівень – перший (бакалавр); галузь знань – 19 Архітектура та будівництво; спеціальність – 192 Будівництво та цивільна інженерія; освітня програма – Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) / укладачі: Є. Ф. Орел, Н. І. Сорочук. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. - 9 с.
Abstract: Інженерні вишукування – це комплекс вивчення природних і економічних умов району будівництва з метою отримання необхідної вихідної інформації для розробки технічно вірних та економічно доцільних рішень у проектуванні, будівництві та експлуатації інженерних споруд. В процесі інженерних вишукувань вивчають фізико- та економічно-географічні умови зведення споруд і визначають завдання щодо їх доцільного використання, а також зміни попередніх умов (фізичних, економічних та інших) під час експлуатації споруди. Економічна ефективність створення споруди визначається в процесі інженерно-економічних вишукувань. Головним завданням дисципліни «Інженерні вишукування» є вивчення основ раціонального підходу до створення та виробництва проектів будівництва промислово-цивільних об’єктів забезпечуючи найкраще використання виробничих фондів, трудових ресурсів, а також очікування капітальних вкладень діючих підприємств при умовах дотримання екологічних вимог та охорони навколишнього середовища. Конкретною метою вивчення дисципліни є вивчення сучасних методів раціональної організації вишукувань при проектуванні будівництва.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3786
Appears in Collections:Кафедра «Вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою» (ВПГЗ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
силабус_ОРЕЛ_СОРОЧУК_ІВ-20.pdf416.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.