Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3922
Title: Основи екології та охорони праці
Authors: Костиркін, Олег Володимирович
Козодой, Дмитро Сергійович
Issue Date: 2020
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Силабус з дисципліни "Основи екології та охорони праці". ІІ семестр 2020-2021 навчального року; освітній рівень: перший (бакалавр); галузь знань: 03 Гуманітарні науки; спеціальність: 035 Філологія / укладачі: О. В. Костиркін, Д. С. Козодой. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. - 9 с.
Abstract: Життєдіяльність людини нерозривно пов'язана з місцем існування і в загальному вигляді може бути представлена багатоцільовою системою "людина - середовище", що має як прямі, так і зворотні зв'язки. У цій системі елемент "середовище" може являти собою навколишнє природне середовище, виробниче середовище, виробнича дільниця, робоче місце тощо. Досягнення безпеки в системі "людина - середовище" є першорядним і можливо тільки при обліку особливостей кожного елемента даної системи. Вивчаючи цей курс, студенти не тільки вивчать основи теоретичної екології та прикладні аспекти, а також отримають знання та уміння здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3922
Appears in Collections:Кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ (1).pdf678.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.