Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3933
Title: Охорона праці в галузі та цивільний захист
Authors: Костиркін, Олег Володимирович
Козодой, Дмитро Сергійович
Гармаш, Богдан Костянтинович
Issue Date: 2020
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Силабус з дисципліни "Охорона праці в галузі та цивільний захист". І семестр 2020-2021 навчального року; спеціальність 273 Залізничний транспорт; ф-т УПП; гр.14-1-МКТм / укладачі: О. В. Костиркін, Д. С. Козодой, Б. К. Гармаш. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. - 8 с.
Abstract: Інтеграція України до Європейської спільноти передбачає під собою, насамперед, зростання уваги до таких питань як безпека людини в різних сферах діяльності. Залізничний транспорт належить до числа приорітетних галузей економіки України. Головним завданням дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» є засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків, оволодіння методами збереження здоровʼя і працездатності працівників через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. Вивчаючи цей курс, студенти отримають уявлення про заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (НС) та ліквідації їхніх наслідків; уміння та навички для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також принципи дотримання вимог безпеки праці у галузі залізничного транспорту.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3933
Appears in Collections:Кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ ЦЗ та ОПГ (1).pdf336.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.