Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3948
Title: Правові основи працеохоронної політики та охорони праці
Authors: Козодой, Дмитро Сергійович
Issue Date: 2020
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Силабус з дисципліни "Правові основи працеохоронної політики та охорони праці". семестр 2020-2021 навчального року; освітній рівень перший (бакалавр); галузь знань 26 Цивільна безпека; спеціальність 263 Цивільна безпека; освітня програма: - Безпека та охорона праці на залізничному транспорті / укладач Д. С. Козодой. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. - 10 с.
Abstract: Сучасні реалії вимагають від фахівця будь-якої галузі чіткого розуміння правил гри на ринку праці. Зокрема, необхідне розуміння законодавчого регулювання правовідносин між роботодавцем та працівником як із загальних питань, так і з питань охорони праці. Інтеграція України до Європейської спільноти передбачає під собою, насамперед, зростання уваги до питань правового захисту людини у виробничій сфері. Залізничний транспорт належить до числа приорітетних галузей економіки України.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3948
Appears in Collections:Кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
силабус_ПОПОП.pdf766.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.