Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3956
Title: Охорона праці в галузі та цивільний захист
Authors: Козодой, Дмитро Сергійович
Костиркін, Олег Володимирович
Гармаш, Богдан Костянтинович
Issue Date: 2020
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Силабус з дисципліни "Охорона праці в галузі та цивільний захист". І семестр 2020-2021 навчального року; освітній рівень другий (магістр); галузь знань 27 Транспорт; спеціальність 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт); освітня програма: - Організація перевезень і управління на транспорті; - Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт); - Організація міжнародних перевезень / укладачі Д. С. Козодой, О. В. Костиркін, Б. К. Гармаш. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. - 10 с.
Abstract: Інтеграція України до Європейської спільноти передбачає під собою, насамперед, зростання уваги до таких питань як безпека людини в різних сферах діяльності. Залізничний транспорт належить до числа приорітетних галузей економіки України. Головним завданням дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі» є засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків, оволодіння методами збереження здоровʼя і працездатності працівників через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. Вивчаючи цей курс, студенти отримають уявлення про заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (НС) та ліквідації їхніх наслідків; уміння та навички для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також принципи дотримання вимог безпеки праці у галузі залізничного транспорту.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3956
Appears in Collections:Кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
силабус_ЦЗ та ОПГ (1).pdf853.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.