Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3958
Title: Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві
Authors: Козодой, Дмитро Сергійович
Issue Date: 2020
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Силабус з дисципліни "Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві". І семестр 2020-2021 навчального року; освітній рівень перший (бакалавр); галузь знань 26 Цивільна безпека; спеціальність 263 Цивільна безпека; освітня програма: - Охорона праці / укладач Д. С. Козодой. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. - 9 с.
Abstract: Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з базовою вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з питань організації заходів щодо усунення причин виробничого травматизму і професійній захворюваності; забезпечення контролю за наданням робітникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці; забезпечення ведення обліку нещасних випадків та профзахворювань на підприємстві, здійснення страхування працівників від нещасних випадків на виробництві, визначеного відповідними державними нормативно-правовими актами, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3958
Appears in Collections:Кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сілабус_ДСС.pdf743.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.