Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4096
Title: Нарисна геометрія та інженерна, комп'ютерна графіка
Authors: Новіков, Вадим Володимирович
Issue Date: 2020
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Силабус з дисципліни "Нарисна геометрія та інженерна, комп'ютерна графіка". Семестр 1-2, 2020-2021 н.р.; освітній рівень перший (бакалавр); галузь знань 13 Механічна інженерія; 19 Архітектура та будівництво; 27 Транспорт; спеціальність 133 Галузеве машинобудування; 192 Будівництво та цивільна інженерія; 273 Залізничний транспорт; освітня програма: - будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини (БКГНГПМ); - промислове та цивільне будівництво (ПЦБ); -будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту (БЕІСЗТ); - залізничні споруди та колійне господарство (ЗСКГ); - управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту (УККЗ) / укладач В. В. Новіков. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. - 12 с.
Abstract: Для занять зі студентами викладачі кафедри нарисної геометрії та комп’ютерної графіки користуються наглядними засобами, за допомогою яких можна розвинути своє просторове бачення. Для виконання будівельного креслення пропонуються різноманітні вузли металевих ферм, усі види кріпильних виробів, просторові моделі геометричних тіл. В комп’ютерному класі кафедри, студенти мають можливість, за допомогою програмного комплексу «Компас 3D», будувати будь-яку 3-D модель. Починаючи від самих простих (болт, гайка), закінчуючи більш складними формами (вузли металевих та залізобетонних конструкцій, корпусні деталі машинобудівного характеру). Від здобувачів очікується: базове розуміння геометрії, креслення, а також просторове уявлення. Команда викладачів і ваші колеги будуть готові надати будь-яку допомогу з деякими з найбільш складних аспектів курсу по електронній пошті, на форумі і особисто - у робочий час.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4096
Appears in Collections:Кафедра «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка» (НГКГ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус_Новиков_НГІГ20_21.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.