Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4135
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГалагуря, Євгеній Іванович-
dc.date.accessioned2020-11-14T13:37:27Z-
dc.date.available2020-11-14T13:37:27Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationБудівельна механіка: силабус .Семестр та рік навчання: І-II семестр 2020/2021 н.р.; освітній рівень: Перший; галузь знань: Транспорт; Архітектура та будівництво; шифр та назва спеціальності: 273 Залізничний транспорт; 192 Будівництво та цивільна інженерія; 132-БЕС-Д18, 136-УКЗ-Д18, 105-ЗС-Д18, 101-ПЦБ-Д18 / укладач Є. І. Галагуря. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. - 11 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4135-
dc.description.abstractБудівельна механіка вирішує завдання переходу від загальних розділів фізики, математики, теоретичної механіки, опору матеріалів до безпосереднього розрахунку будівельних конструкцій для проектування. Будівельна механіка – галузь знань, в результаті освоєння яких студент повинен оволодіти аналітичними і програмними методами розрахунку споруд на міцність, жорсткість, стійкість від температурних, силових, статичних і динамічних дій з впровадженням їх в практику проектування. Уміння вирішувати завдання будівельної механіки – це є професійні компетенції, що дозволяють вміло проектувати споруди, аналізувати напружено-деформований стан при різних зовнішніх впливах, оцінювати їх міцність, стійкість, надійність і раціональність. Набуті знання, вміння та навички дозволяють студенту виконувати поставлені перед ним професійні завдання з розрахунку споруд на зовнішні впливи.uk_UA
dc.publisherУкрДУЗТuk_UA
dc.titleБудівельна механікаuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Кафедра «Будівельна механіка та гідравлика» (БМГ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силлабус_Будівельна механіка_273 192.pdf735.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.