Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4139
Title: Опір матеріалів
Authors: Лобяк, Олексій Вікторович
Берестянська, Світлана Юріївна
Петренко, Дмитро Григорович
Issue Date: 2020
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Силабус "Опір матеріалів". Семестр та рік навчання 1, 2 семестри 2020-2021 н.р.; освітній рівень (перший або другий) перший; галузь знань Транспорт; Архітектура та будівництво; шифр та назва спеціальності 273 Залізничний транспорт; 192 Будівництво та цивільна інженерія; 136-УКЗ-Д19, 106-УКЗ-Д19, 101-ПЦБ-Д19, 132-БЕС-Д19 / укладачі: О. В. Лобяк, С. Ю. Берестянська, Д. Г. Петренко. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. - 12 с.
Abstract: При експлуатації конструкції піддаються дії різних навантажень. Для нормального функціонування вони повинні відповідати необхідним критеріям міцності, жорсткості і стійкості. Опір матеріалів - наука, що вивчає інженерні методи розрахунку на міцність жорсткість і стійкість. Міцність - властивість конструкції або її елементів протистояти зовнішньої навантаженні, не руйнуючись. Жорсткість - властивість конструкції при навантаженні протистояти зовнішнім деформацій. Деформації конструкції при її навантаженні не повинні перевищувати деяких попередньо заданих вельми малих величин, які визначені з умов нормальної роботи конструкції. Стійкість - властивість конструкції зберігати первинну форму, рівновагу при навантаженні зовнішніми силами. розрахунку на стійкість піддаються стислі стрижні. Опір матеріалів - експериментально-теоретична наука, теоретична частина якої ґрунтується на теоретичній механіці і математиці, а експериментальна - на фізиці і матеріалознавстві. Уміння вирішувати завдання опору матеріалів – це є професійні компетенції, що дозволяють вміло проектувати споруди, аналізувати її стан при різних зовнішніх впливах, оцінювати їх міцність, стійкість, надійність і раціональність. Набуті знання, вміння, навички дозволяють студенту виконувати поставлені перед ним професійні завдання з розрахунку споруд на зовнішні впливи.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4139
Appears in Collections:Кафедра «Будівельна механіка та гідравлика» (БМГ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силлабус_Опір матеріалів_273_192.pdf599.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.