Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4239
Title: Безпека руху та ПТЕ залізниць
Authors: Сотник, Василь Олександрович
Issue Date: 2020
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Силабус з дисципліни "Безпека руху та ПТЕ залізниць". І та II семестр, третій рік навчання; освітній рівень: другий (магістерський); галузь знань 15 – Автоматизація та приладобудування, 27 – Транспорт; шифр та назва спеціальності 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегральні технології, 273 - Залізничний транспорт / укладач В. О. Сотник. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. - 6 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни ,, Безпека руху та ПТЕ залізниць,, є підготовка студентів до роботи в умовах виробництва, здобування навичок самостійного прийняття рішень на основі знань нормативно- правової бази з безпеки руху на залізничному транспорті України. Основними завданнями вивчення дисципліни ,, Безпека руху та ПТЕ залізниць,, є вивчення загальних понять і визначень, напрямків оцінки безпеки транспортних систем, підходів до оцінки безпеки руху поїздів. Дисципліна висвітлює основні організаційні структури контролю безпеки руху на залізницях України і за кордоном, класифікацію порушень безпеки руху, таких як катастрофи, аварії, інциденти. Дає поняття сутності конкретних порушень. Також розглядається порядок обліку, розслідування й аналізу порушень безпеки руху.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4239
Appears in Collections:Кафедра «Автоматика та комп’ютерне телекерування рухом поїздів» (АТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
151 ОП АКІТ Силабус БР.pdf202.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.