Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4306
Title: Загальний курс залізниць
Authors: Овчинніков, Олександр Олександрович,
Issue Date: 2020
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Загальний курс залізниць: силабус. І семестр 2020; 122-БКМ-Д20, 121-ОПМ-Д20, 131-ПЦБ-Д20, 11-ПЦБ-Д20, 102-БЕС-Д20, 131-ГЗ-Д20,103-ГЗ-Д20, 106-УКЗ-Д20, 105-ЗС-Д20, 132-БЕС-Д19, 122-БКМ-Д19, 106-УКЗ-Д19, 101-ПЦБ-Д19, 109-БКЗ-Д19, 103-ГЗ-Д19, 136-УКЗ-Д19 / укладач О. О. Овчинніков. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. - 12 с.
Abstract: Силабус навчальної дисципліни «Загальний курс залізниць» складено відповідно до освітно-професійних програм спеціальностей 273 «Залізничний транспорт», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 133 «Галузеве машинобудування», підготовки за першим рівнем вищої освіти – бакалавр. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: вивчення основних відомостей про споруди, пристрої, рухомий склад, організацію роботи залізничного транспорту, вимог до персоналу, основні технологічні процеси. Метою викладання навчальної дисципліни «Загальний курс залізниць» полягає у тому, щоб майбутній бакалавр у галузі залізничного транспорту сформував поняття узагальнене уявлення про залізничний транспорт, взаємозв’язок його галузей, придбання основних знань про комплекс пристроїв, облаштувань, технічне оснащення, принципи проектування, технологічного утримання залізничної колії.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4306
Appears in Collections:Кафедра «Залізнична колія і транспортні споруди» (ЗКТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗКЗ_Силабус.pdf753.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.