Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4313
Title: Безпека руху та ПТЕ залізниць
Authors: Сотник, Василь Олександрович
Issue Date: 2020
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Силабус з дисципліни "Безпека руху та ПТЕ залізниць". І та II семестр, третій рік навчання; освітній рівень: другий (магістерський); галузь знань: 15 – Автоматизація та приладобудування, 27 – Транспорт; шифр та назва спеціальності: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 273 Залізничний транспорт / укладач В. О. Сотник. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. - 6 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни ,, Безпека руху та ПТЕ залізниць,, є підготовка студентів до роботи в умовах виробництва, здобування навичок самостійного прийняття рішень на основі знань нормативно- правової бази з безпеки руху на залізничному транспорті України. Основними завданнями вивчення дисципліни ,, Безпека руху та ПТЕ залізниць,, є вивчення загальних понять і визначень, напрямків оцінки безпеки транспортних систем, підходів до оцінки безпеки руху поїздів. Дисципліна висвітлює основні організаційні структури контролю безпеки руху на залізницях України і за кордоном, класифікацію порушень безпеки руху, таких як катастрофи, аварії, інциденти. Дає поняття сутності конкретних порушень. Також розглядається порядок обліку, розслідування й аналізу порушень безпеки руху. Курс має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності: Інтегральна – здатність розв,язувати задачі та конкретні практичні завдання в частині організації розслідування транспортних подій, їх класифікації і розробки профілактичних заходів по недопущенню їх повторення. Застосування теоретичних знань при вирішенні виробничих питань в частині забезпечення безпеки руху поїздів. Методологічні навички – здатність до аналізу технологічних процесів, розуміння їх причинно-наслідкових зв,язків. Здатність до прийняття конкретних рішень на основі аналізу цих зв,язків. Професійні навички – здатність застосовувати отримані теоретичні знання для організації на виробництві різних рівнів системи забезпечення безпеки руху поїздів. Навички прогнозування:- здатність на основі детального аналізу виробничих процесів і виробничих відносин прогнозувати їх розвиток у подальшому і вплив їх на забезпечення безпеки руху. Здатність до використання теоритичних знань при прогнозуванні подій. Розрахункові навички – здатність використовувати методи моделювання, стратегічного аналізу технічних, технологічних подій, а також подій, в яких задіяний людський фактор.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4313
Appears in Collections:Кафедра «Автоматика та комп’ютерне телекерування рухом поїздів» (АТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
151 ОП ІСКАТП Силабус БР.pdf244.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.