Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12657
Title: Стратегічний контекст управління економічною безпекою підприємств залізничного транспорту
Other Titles: Strategic context of economic security management of railway transport enterprises
Authors: Дикань, Володимир Леонідович
Токмакова, Ірина Василівна
Дикань, Олена Володимирівна
Чередниченко, Олександр Юрійович
Корінь, Мирослава Василівна
Dykan, V.L.
Tokmakova, I.V.
Dykan, O.V.
Cherednichenko, O.U.
Korin, M.V.
Issue Date: 2019
Publisher: Український державний університет залізничного транспорту
Citation: Дикань В. Л. Стратегічний контекст управління економічною безпекою підприємств залізничного транспорту / В.Л. Дикань, І.В. Токмакова, О.В. Дикань, О.Ю. Чередниченко, М.В. Корінь // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами 15-ї наук.-практ. міжнар. конф. «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» (6 - 8 червня 2019 р. м. Харків) – 2019.– № 66 (додаток). – С. 98-100.
Abstract: Сьогодні підприємства залізничного транспорту переживають чи не найскладніший період за всю історію власного функціонування. Тривалі процеси реформування галузі в умовах загострення макроекономічної ситуації в країні призвели до занурення підприємств залізничного транспорту у стан економічної кризи, проявом якої стало різке падіння обсягів роботи залізниць, а отже, і погіршення рівня їх економічної безпеки. В своїй більшості украй загрозливий характер для підтримки сталого розвитку галузі мають ті негативні тенденції функціонування підприємств залізничного транспорту, що відображають нагромадженні протягом тривалих років проблеми їх діяльності.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12657
ISSN: 2075 - 4892
Appears in Collections:№ 66 (додаток) Ч.2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dykan.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.