Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13250
Title: Ефективність заходів із упровадження дуальної освіти в університеті
Authors: Панченко, Сергій Володимирович
Сотник, Василь Олександрович
Issue Date: 2021
Publisher: Український державний університет залізничного транспорту
Citation: Панченко С. В. Ефективність заходів із упровадження дуальної освіти в університеті / С. В. Панченко, В. О. Сотник // Проблеми впровадження дистанційної та дуальної форм здобуття вищої освіти в Українському державному університеті залізничного транспорту : тези наук.-метод. конф. (24–25 листопада 2021 року). - Харків : УкрДУЗТ, 2021. - С. 7-9.
Abstract: У результаті реалізації експерименту з упровадження дуальної освіти в Українському державному університеті залізничного транспорту (УкрДУЗТ), ухваленого вченою радою 29.10.2019 р., протягом 2020/2021 навчального року в цілому було рекомендовано на навчання за дуальною формою 64 здобувачі вищої освіти, з яких 27 подали заяви на навчання за цією формою.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13250
Appears in Collections:Проблеми впровадження дистанційної та дуальної форм здобуття вищої освіти в Українському державному університеті залізничного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Панченко.pdf519.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.