Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2408
Title: Бухгалтерський облік
Authors: Чебанова, Н. В.
Підопригора, І. В.
Чебанова, О. П.
Issue Date: 2017
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Чебанова Н. В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Н. В. Чебанова, І. В. Підопригора, О. П. Чебанова. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 221 с.
Abstract: Навчальний посібник орієнтує студентів на опанування теоретичними основами організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. У навчальному посібнику систематизовано за окремими главами у тематичному розрізі нормативно-правові засади обліку і звітності в Україні, теоретичні основи бухгалтерського обліку з висвітленням місця обліку у системі наукових знань, організації та формування фінансової звітності. У посібнику зрозумілою мовою подано сучасний, обґрунтований діючими законодавчими і нормативними чинниками матеріал, що певним чином сприятиме зростанню професійного рівня та інтелектуальному розвитку студентів, підвищенню якості навчання з курсу «Бухгалтерський облік».
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2408
ISBN: 978-617-654-035-9
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.