Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2640
Title: Creating a qualimetric criterion for the generalized level of vehicle
Authors: Panchenko, S.
Lavrukhin, O.
Shapatina, O.
Keywords: кваліметричний критерій узагальненого рівня транспортного засобу
метод аналізу розмірностей
бімодальні перевезення
квалиметрический критерий обобщенного уровня транспортного средства
метод анализа размерностей
бимодальные перевозки
Issue Date: 2017
Publisher: ПП «Технологічний Центр»
Citation: Panchenko S. Creating a qualimetric criterion for the generalized level of vehicle / S. Panchenko, O. Lavrukhin, O. Shapatina // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2017. - № 1/3 ( 85 ). - P. 39-45.
Abstract: Запропоновано комплексний кваліметричний критерій для визначення узагальненого рівня тран- спортного засобу, який був отриманий за допомо- гою методу аналізу розмірностей. Визначено, що складові цього критерію є суперечливими, тому при виборі технології перевезень вантажів враховується важливість тієї чи іншої складової критерію у кож- ний конкретний момент часу при прийнятті рішень. Процедуру комплексної оцінки транспортного засобу реалізовано у вигляді номограм, які комплексно оці- нюють показники транспортних засобів для різних варіантів перевезень
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2640
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шапатіна.pdf526.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.