Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3496
Title: Технологія машинобудівних підприємств
Authors: Дикань, В. Л.
Калабухін, Ю. Є.
Каличева, Н. Є.
Issue Date: 2020
Publisher: Український державний університет залізничного транспорту
Citation: Дикань В. Л. Технологія машинобудівних підприємств : підручник / В. Л. Дикань, Ю. Є. Калабухін, Н. Є. Каличева. - Харків : УкрДУЗТ, 2020. - 387 с.
Abstract: В умовах необхідності структурної перебудови економіки України провідну роль виконуватимуть галузі обробної промисловості, й особливо галузь машинобудування. У формуванні та підтримці середнього і малого бізнесу, відродженні науково- дослідних і конструкторських робіт та підви-щенні конкуренто-спроможності вітчизняної продукції в цілому важлива роль належить фахівцям з економіки, одне з основних завдань яких полягає в економічному обґрунтуванні реалізації інноваційних проектів. Тому головною метою авторів при укладанні підручника було надання відомостей з основ технології машинобудування, навчання закономірностей послідовності технологічних процесів виготовлення машин, виявлення параметрів, впливаючи на які можна виготовляти машини заданої якості у встановленій програмою випуску кількості при найменших витратах матеріалів, мінімальній собівартості і високій продуктивності праці, полегшеної в максимальному ступені і безпечної. Цей підручник призначено для студентів економічних спеціаль-ностей, а також усіх охочих опанувати основи економічних знань у сфері технології створення продукції машинобудівної галузі.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/3496
Appears in Collections:Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Підручник.pdf5.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.