Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4595
Title: Теоретико практичні засади створенн я інформаційно - логістичного центру
Other Titles: Theoretical and practical principles of creation of the information and logistic center
Authors: Громова, О. В.
Антонець, А. Є.
Gromova, Olena
Antonetz, Andriy
Keywords: мультимодальність
нформаційнологістичний центр
транспортна система
інтермодальність
логістика
оптимізуючий інструмент
мультимодальность
информационно-логистический центр
транспортная система
интермодальность
логистика
оптимизирующий инструмент
multimodality
information and logistics center
transport system
intermodality
logistics
optimizing tool
Issue Date: 2019
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Citation: Громова О. В. Теоретико практичні засади створенн я інформаційно - логістичного центру / О. В. Громова, А. Є. Антонець // Інфраструктура ринку. - 2019. - Випуск 36. - С. 35-41.
Abstract: У статті розглянуто теоретико-практичні засади одного з елементів модернізації транспортної системи України – логістичного центру. Зв`язок транспорту, транспортної, складської, термінальної інфраструктури для скоординованої роботи можна було б найбільш ефективно забезпечити в межах мультимодальних транспортних вузлів, або, як їх ще називають, транспортно- логістичних центрів. Мультимодальність означає, що в перевезенні вантажів бере участь кілька видів транспорту: залізнич- ний, автомобільний, авіаційний, морський, річковий. Однак тільки лише одна участь декількох видів транспорту ще не дає змоги говорити про мультимодальні перевезення. Основне завдання логістичного центру – підвищення узгодженості роботи різних видів транспорту в організації змішаних і інтермодальних перевезень; належна орга- нізація комплексного транспортного обслуговування клієнтів; розширення видів послуг, що надаються і підвищення їх якості.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4595
ISSN: 2519-2868
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Громова.pdf173.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.