Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/47
Title: До питання оцінки ефективності вдосконалення буксових вузлів вантажних вагонів
Other Titles: К вопросу оценки эффективности совершенствования буксовых узлов грузовых вагонов
To the question on improvement in freight car axle-box
Authors: Мартинов, І. Е.
Кладько, Н. С.
Мартынов, И. Э.
Кладько, Н. С.
Martynov, I. E.
Kladko, N. S.
Keywords: підшипник
букса
надійність
довговічність
вартість
витрати
експлуатація
цикл
ревізія
подшипник
букса
надёжность
долговечность
стоимость
затраты
эксплуатация
цикл
ревизия
bearing
axle-box
reliability
durability
price
costs
operation
cycle
revision
Issue Date: 2017
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Мартинов, І. Е. До питання оцінки ефективності вдосконалення буксових вузлів вантажних вагонів [Текст] / І. Е. Мартинов, Н. С. Кладько // Збірник наукових праць УкрДУЗТ.- 2017. - Випуск 174. - С.4-9.
Abstract: У статті виконано порівняння вартості експлуатаційних витрат до моменту проведення ремонту буксового вузла вантажного вагона. Установлено економічний ефект від заміни вітчизняного типового буксового вузла з циліндричними підшипниками на буксовий вузол з конічними підшипниками. Головну увагу приділено методиці визначення витрат під час експлуатації різних типів буксових вузлів. Основною метою проведеного дослідження є прогноз доцільності інноваційного проекту та виділення основоположних показників, які в подальшому забезпечать оперативність у виборі якісного та конкурентоспроможного продукту.
URI: https://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/47
ISSN: 1994-7852
Appears in Collections:Випуск 174

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZNP_2017_174_4-9.pdf210.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.