Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4825
Назва: Засоби удосконалення системи національної безпеки залізничної галузі для забезпечення стратегічного розвитку транспортної логістики
Інші назви: Means to improve the national security system of the railway industry to ensure strategic development of transport logistics
Автори: Семенцова, О. В.
Рибка, А. О.
Ємець, В. О.
Ключові слова: національна безпека
залізничний транспорт
реформування
безпілотні літальні апарати
стратегія сталої логістики
national security
rail transport
reform
unmanned aerial vehicles
sustainable logistics strategy
Дата публікації: 2019
Видавництво: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Бібліографічний опис: Семенцова О. В. Засоби удосконалення системи національної безпеки залізничної галузі для забезпечення стратегічного розвитку транспортної логістики / О. В. Семенцова, А.О. Рибка, В. О. Ємець // Публічне управління і адміністрування в Україні. - Випуск. 13. - С. 131-134.
Короткий огляд (реферат): UK: Географічне розташування України надає їй велику кількість переваг. Одна з них полягає у можливості залучення додаткових транзитних вантажопотоків у транспортному поєднанні країн Заходу та Сходу. На жаль, на цьому шляху наша держава має певну кількість перешкод, що зумовлюють потребу забезпечення стратегічного розвитку транспортної логістики як базисного елементу залучення транзитних вантажопотоків, а також вимагають підвищеної уваги до забезпечення національної безпеки у залізничній галузі. Проведене дослідження дало змогу виділити напрями удосконалення системи національної безпеки залізничної галузі для забезпечення стратегічного розвитку транспортної логістики. На державному рівні виділено такі, як вдосконалення нормативно-правової бази державного регулювання системи національної безпеки в залізничній галузі; удосконалення системи та механізмів контролю та нагляду за системою забезпечення національної безпеки залізничної галузі; діджиталізація механізму забезпечення транспортної безпеки; забезпечення антитерористичної безпеки; розвиток системи запобігання, своєчасного виявлення і нейтралізації зовнішніх загроз у сфері транспортної безпеки та визначення їх джерел; забезпечення правового та соціального захисту співробітників системи забезпечення транспортної безпеки. На галузевому рівні також запропоновано до впровадження ряд заходів організаційного та техніко-технологічного характеру. Авторами роботи висвітлено результати закордонного досвіду використання таких технічних засобів удосконалення системи національної безпеки залізничної галузі, як безпілотні літальні апарати. Дослідження показало їх значну економічну, соціальну, технічну й екологічну доцільність. Застосування дронів дозволить не тільки підвищити безпеку у залізничній галузі, але й сприятиме розвитку транспортної логістики. Такий захід дозволить значно покращити контроль збереження вантажів, діагностування мостів і тунелів, геодезичні та вишукувальні роботи, контроль стану вагонів, профілактику крадіжок, інспектування колій тощо. EN: The geographical location of Ukraine gives it many advantages. One of them is the possibility of attracting additional transit freight traffic in the transport connection of the countries of the West and the East. Unfortunately, in this way our country has a certain number of obstacles that necessitate the strategic development of transport logistics as a basic element of attraction of transit freight flows, as well as paying special attention to ensuring national security in the railway industry. The research made it possible to identify the directions of improvement of the national security system of the railway industry to ensure the strategic development of transport logistics. At the state level, such as the improvement of the regulatory framework of state regulation of the national security system in the railway sector are highlighted; improvement of the system and mechanisms of control and supervision of the national security system of the railway industry; digitization of the mechanism of ensuring transport safety; ensuring anti-terrorist security; development of a system of prevention, timely detection and neutralization of external threats in the field of transport safety and identification of their sources; ensuring the legal and social protection of employees of the system of ensuring the safety of transport. At the sectoral level, a number of organizational and technical measures have also been proposed for implementation. The authors of the paper cover the results of foreign experience of using such technical means of improving the national security system of the railway industry, as unmanned aerial vehicles. The study showed their significant economic, social, technical and environmental feasibility. The use of drones will not only improve safety in the rail industry, but will also promote the development of transport logistics. This measure will significantly improve the control of cargo conservation, the diagnosis of bridges and tunnels, geodetic and survey work, the control of the condition of railway carriage, theft prevention, track inspection and more.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4825
ISSN: 2663-5240
Розташовується у зібраннях:2019

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Семенцова. pdf427.27 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.