Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5154
Title: Покажчик дисертацій та авторефератів Українського державного університету залізничного транспорту за 1943–2019 р.р.
Authors: Начарян, К. П.
Ліпченко, Т. В.
Помазан, Ю. В.
Keywords: Український державний університет залізничного транспорту
бібліографічний покажчик
вчені УкрДУЗТ
дисертації
праці вчених
Issue Date: 2020
Citation: Покажчик дисертацій та авторефератів Українського державного університету залізничного транспорту за 1943–2019 р.р. : бібліографічний покажчик / укладачі : К. П. Начарян, Т. В. Ліпченко, Ю. В. Помазан ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків, 2020. – 393 с.
Abstract: Бібліографічний покажчик містить відомості про дисертації на здобуття вчених ступенів доктора та кандидата наук за різними спеціальностями, які були захищені в Українському державному університеті залізничного транспорту за період з 1943 по 2019 р.р. та авторефератів дисертацій науковців університету, захищених в інших інститутах та установах. Покажчик призначений науковцям, викладачам, аспірантам, а також користувачам, які цікавляться науковими дослідженнями. Присвячено 90-річчю від дня заснування Українського державного університету залізничного транспорту.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5154
Appears in Collections:Бібліографічні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Покажчик.pdf5.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.