№ 60 Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Обеспечение инновационно-технологической модернизации электростанции (на примере Ашхабадской ГЭС)Кондратюк, Николай Валерьевич; Кашанов, М. О.; Кондратюк, М. В.; Кашанов, М. О.; Kondratyuk, M. V.; Kashanov, М. О.
2017Первині документи бухгалтерського обліку: спірні питання сучасної трактовкиКаменева, Наталія Миколаївна; Фролов, Олександр Іванович; Левчук, О. М.; Каменева, Н. Н.; Фролов, А. И.; Левчук, О. М.; Kameneva, N. M.; Frolov, А. І.; Levchuk, О. М.
2017Розвиток технологій управління знаннями на підприємствахТокмакова, Ірина Василівна; Войтов, Іван Миколайович; Діденко, Я. В.; Токмакова, И. В.; Войтов, И. Н.; Диденко, Я. В.; Tokmakova, I. V.; Voytov, І. М.; Didenko, Y. V.
2017Особливості управління потенціалом підприємства на прикладі підприємства «Локомотивне депо Харків-Сортувальний (ТЧ-10)» ДП Південна залізницяСторожилова, Ульяна Леонидовна; Сиротенко, Ігор Юрійович; Сторожилова, У. Л.; Сиротенко, И. Ю.; Storozhylova, U. L.; Sirotenko, I. Y.
2017Забезпечення ефективності управління інноваційним розвитком підприємств залізничного транспорту: функціональний аспектМаслова, Валентина Олександрівна; Шраменко, Олена Вікторівна; Сапронов, В. М.; Маслова, В. А.; Шраменко, Е. В.; Сапронов, В. М.; Maslova, V. О.; Shramenko, E. V.; Sapronov, V. M.
2017Управління розвитком кадрового потенціалу підприємств в сучасних умовахКорінь, Мирослава Василівна; Шевченко, О. О.; Шовкопляс, О. О.; Коринь, М. В.; Шевченко, Е. А.; Шовкопляс, А. А.; Korin, M. V.; Shevchenko, О. О.; Shovkoplyas, А. А.
2017Економічне регулювання природокористування і охорони навколишнього природного середовищаГайворонська, Тетяна Миколаївна; Глушенко, Тетяна Миколаївна; Гайворонская, Т. Н.; Глушенко, Т. Н.; Gaivoronskaya, T. N.; Glushenko, T. N.
2017Інвестиційне забезпечення техніко-технологічного оновлення підприємств залізничного транспортуСоломніков, Іван Володимирович; Соломников, И. В.; Solomnikov, I. V.
2017Роль запозичень у фінансування інвестиційної діяльності підприємств реального сектора економікиНепран, А. В.; Тимченко, І. Є.; Каменева, Наталія Миколаївна; Непран, А. В.; Тимченко, И. Е.; Каменева, Н. Н.; Nepran, A. V.; Timchenko, І. Е.; Kamenev, N. N.
2017Стратегічне планування логістичної діяльностіУткіна, Юлія Миколаївна; Становихіна, Г. О.; Уткина, Ю. М.; Становихина, А. А.; Utkinа, Yu. M.; Stanovikhina, А. А.
2017Сучасний стан обліку запасів в Україні: проблеми та шляхи вдосконаленняОрлова, Вікторія Миколаївна; Кокошвілі, Д. Р.; Орлова, В. Н.; Кокошвили, Д. Р.; Orlova, V. M.; Kokoshvili, D. R.
2017Формування кадрової стратегії вітчизняних підприємств автотранспортуОвчиннікова, Вікторія Олексіївна; Островерх, Ганна Євгенівна; Пасіч, Я. В.; Овчинникова, В. А.; Островерх, А. Е.; Пасич, Я. В.; Ovchinnikova, V. O.; Ostroverh, G. Ye.; Pasich, Ya. V.
2017Теоретичні аспекти формування та використання інтелектуального потенціалу підприємств залізничного транспортуОбруч, Ганна Володимирівна; Ємцова, В. Е.; Обруч, А. В.; Емцова, В. Э.; Obruch, G.; Yemtsova, V.
2017Проблеми та перспективи розвитку системи матеріально-технічного забезпечення підприємств в УкраїніМаслова, Валентина Олександрівна; Лисиця, М. О.; Маслова, В. А.; Лисица, М. О.; Maslova, V. О.; Lisitsa, М. О.
2017Оцінка інтелектуального капіталу з позицій бухгалтерського облікуКірдіна, Олена Григорівна; Кирдина, Е. Г.; Kirdina, E. G.
2017Підходи до створення універсального іміджу для забезпечення конкурентоспроможності підприємств громадського харчуванняКаличева, Наталія Євгеніївна; Прокопенко, А. О.; Каличева, Н. Е.; Прокопенко, А. А.; Kalicheva, N. E.; Prokopenko, А. А.
2017Удосконалення методів планування та проектування логістичної системиГромова, Олена Володимирівна; Рубан, А. П.; Громова, Е. В.; Рубан, А. П.; Gromova, O. V.; Ruban, О. Р.
2017Влияние факторов внешней и внутренней среды на эффективность работы предприятийВоловельская, Ирина Валерьевна; Цапко, А.; Кушнирик, А.; Купрадзе, К.; Воловельська, І. В.; Цапко, А.; Кушнирик, А.; Купрадзе, К.; Volovelskaya, I. V.; Tzapko, А.; Kushnirik, А.; Kupradze, К.
2017Актуальність впровадження логістичних систем на транспортних підприємствах для забезпечення їх конкурентоспроможностіУстенко, Марина Олександрівна; Івашкевич, В. С.; Устенко, М. А.; Ивашкевич, В. С.; Ustenko, М. О.; Ivashkevych, V. S.
2017Проблеми охорони праці на залізничному транспортіСухорукова, Тетяна Геннадіївна; Сухорукова, Т. Г.; Suhorukova, T. G.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31