Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5873
Назва: Удосконалення систем залізничної автоматики шляхом підвищення надійності їх функціональних елементів
Інші назви: Усовершенствование систем железнодорожной автоматики путем повышения надежности их функциональных элементов
Improvement of railway automation systems by improving the reliability of their functional elements
Автори: Кузьменко, Дмитро Михайлович
Кузьменко, Д. М.
Kuzmenko, D. M.
Ключові слова: системи залізничної автоматики
функціональні елементи
надійність
пристрої сигналізації
централізації та блокування
системы железнодорожной автоматики
функциональные элементы
надежность
устройства сигнализации
централизации и блокировки
systems of rail automation
functional elements
reliability
signaling devices
centralization and blocking
Дата публікації: 2013
Видавництво: Українська державна академія залізничного транспорту
Бібліографічний опис: Кузьменко Д. М. Удосконалення систем залізничної автоматики шляхом підвищення надійності їх функціональних елементів : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту / Дмитро Михайлович Кузьменко ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Харків, 2013. - 23 с.
Короткий огляд (реферат): UA: Роботу присвячено удосконаленню систем залізничної автоматики шляхом підвищення надійності їх функціональних елементів. В роботі проведено аналіз методів побудови та показників надійності систем залізничної автоматики для визначення шляхів удосконалення їх функціональних вузлів. Досліджено функціональні моделі та методи забезпечення надійності систем залізничної автоматики. Виконано аналіз нейромережевих методів моделювання функцій систем. У роботі введено модель базового елемента та сформульовані вимоги, що до забезпечення необхідних функцій. Розроблена динамічна нейромережева модель елементів систем сигналізації, централізації та блокування. У дисертації досліджено декілька структур моделей базового елемента, з аналізом надійності моделей. На основі моделі базового елементу розроблено динамічні нейромережеві моделі основних вузлів систем залізничної автоматики. Розглянуто характеристики функціонування у штатному режимі та при здійснені завад. Проведено перевірку адекватності моделей і виконана оцінка надійності вузлів застосуванням деградаційного аналізу. Оцінку ефективності застосування розроблених методів та функціональних моделей здійснено з класифікацією станцій за складністю технічної реалізації. RU: Робота посвящена усовершенствованию систем железнодорожной автоматики путем повышения надежности их функциональных элементов. В работе проведен анализ методов построения и показателей надежности систем железнодорожной автоматики для определения путей усовершенствования их функциональных узлов. В процессе исследования выполнен анализ функциональных моделей и методов обеспечения надежности систем железнодорожной автоматики. Выполнен анализ нейросетевых методов моделирования функций систем с выводом о целесообразности использования, при условии усовершенствования. В работе введено понятие модели базового элемента и сформулированы требования по обеспечению необходимых функций, выполняемых функциональным элементом. Усовершенствован метод обратного распространения ошибки. Разработана динамическая нейросетевая модель элементов систем сигнализации, централизации и блокировке. В диссертации исследовано различные структуры модели базового элемента, проведен анализ надежности моделей. На основе модели базового элемента разработаны динамические нейросетевые модели основных узлов систем железнодорожной автоматики. Рассмотрены характеристики функционирования, как в штатном режиме работы, так и при возникновении помех. Проведена проверка адекватности моделей и выполнена оценка надежности узлов применением деградационного анализа. Оценку эффективности применения разработанных методов и функциональных моделей осуществлено с учетом классификации станций по сложности технической реализации. EN: The work is dedicated to the improvement of railway automation systems by improving the reliability of their functional elements. This paper analyzes the methods of construction and the reliability of railway automation systems to identify ways to improve their functional units. The functional models and methods for ensuring the reliability of railway automatics had been researched. The analysis of neural network modeling of functions of systems is done. The notion of a model of basic had been introduced and requirements of providing of required functions had been formulated. Dynamical neural network model of elements of alarm, remote control and interlocking systems had been developed. The several structures of models of basic element with reliability analysis were researched in dissertation. On the base of basic element model the dynamical neural network model of basic joints of systems of railway automatic were developed. Characteristics of operation in normal and interference modes were considered. A review of the adequacy of models and the estimation of the reliability of nodes where the application degradation analysis of the effectiveness of the developed methods and functional models by the classification stations on the complexity of the technical implementation had been made.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/5873
Розташовується у зібраннях:2013

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref _Kuzmenko.pdf635.06 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.