Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6457
Title: Спосіб відновлення корпусу автозчепу
Authors: Панченко, Сергій Володимирович
Вовк, Руслан Володимирович
Тимофеєва, Лариса Андріївна
Тимофеєв, Сергій Сергійович
Цап, Олександр Іванович
Воскобойников, Дмитро Геннадійович
Keywords: транспортне машинобудування
корпус автозчепу
автозчеп
корозійна стійкість
Issue Date: 2020
Publisher: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Citation: Пат. № 121798 Україна Спосіб відновлення корпусу автозчепу / винахідники : С. В. Панченко, Р. В. Вовк, Л. А. Тимофеєва, С. С. Тимофеєв, О. І. Цап, Д. Г. Воскобойников ; володілець : Український державний університет залізничного транспорту ; заявл. 14.06.2018 ; опубл. 27.07.2020, Бюл. № 14.
Abstract: Винахід належить до транспортного машинобудування. Спосіб відновлення корпусу автозчепу включає правку, яку проводять згином в поперечному перерізі, після чого деталь нагрівають до температури вище Ас3, при якій проводять деформацію осадкою в повздовжньому напрямку з прикладенням до деталей навантаження, що складає 0,1-0,4 від навантаження межі плинності деталі в холодному стані, а потім здійснюють розвантаження і прискорене охолодження поверхні до температури нижче 700 °C, при цьому прискорене охолодження поверхні здійснюють водосольовою-азотвмісною сумішшю з концентрацією 30-40 г/л води з наступним охолодженням на повітрі. Технічний результат: підвищення зносостійкості та корозійної стійкості корпусу автозчепу.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6457
Appears in Collections:2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent121798.pdf147.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.