Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6479
Title: Спосіб відновлення корпусу автозчепу
Authors: Панченко, Сергій Володимирович
Вовк, Руслан Володимирович
Тимофеєва, Лариса Андріївна
Тимофеєв, Сергій Сергійович
Цап, Олександр Іванович
Воскобойников, Дмитро Геннадійович
Keywords: корпус автозчепу
автозчеп
відновлення автозчепу
водно - сольова - азотвмісна суміш
Issue Date: 2019
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. № 131561 Україна Спосіб відновлення корпусу автозчепу / винахідники : С. В. Панченко, Р. В. Вовк, Л. А. Тимофеєва, С. С. Тимофеєв, О. І. Цап, Д. Г. Воскобойников ; володілець : Український державний університет залізничного транспорту ; заявл. 15.06.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2.
Abstract: Спосіб відновлення корпусу автозчепу включає правку, яку проводять згином поперечного перерізу, після чого деталь нагрівають до температури вище Ас3, при якій проводять деформацію осадженням в повздовжньому напрямку з прикладенням до деталей навантаження, що складає 0,1-0,4 від навантаження межі плинності деталі в холодному стані, а потім здійснюють розвантаження і швидке охолодження поверхні до температури нижче 700 °C. Прискорене охолодження поверхні здійснюють водно-сольовою - азотвмісною сумішшю з концентрацією 30-40 г/л з наступним охолодженням на повітрі.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6479
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent131561.pdf158.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.