Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6495
Title: Пристрій контролю резервованої інформаційної системи
Authors: Панченко, Сергій Володимирович
Бантюков, Сергій Євгенович
Keywords: резервована інформаційна система
резервовані канали
імпульси
блоки порівняння
дешифратор
Issue Date: 2019
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. № 132371 Україна Пристрій контролю резервованої інформаційної системи / винахідники : С. В. Панченко, С. Є. Бантюков ; володілець : Український державний університет залізничного транспорту ; заявл. 10.09.2018 ; опубл. 25.02.2019, Бюл. № 4.
Abstract: Пристрій для контролю резервованої інформаційної системи містить перший, другий і третій резервовані канали, тактові імпульси, перший, другий і третій блоки порівняння, перший, другий, третій і четвертий елементи АБО, блок видачі даних, резервовані канали, сигнал "Норма", блок контролю пристрою, другий вихід якого з'єднаний з першим входом елемента І, а четвертий вихід блока контролю пристрою з'єднаний із шостим входом блока видачі даних. Додатково введені елемент затримки, дешифратор станів, п'ятий елемент АБО, блок контролю каналів. Виходи першого, другого і третього блоків порівняння підключені відповідно до першого, другого і третього інформаційних входів дешифратора станів, вихід "1" якого підключений до четвертого входу блока видачі даних, до перших входів другого і третього елементів АБО, до другого входу четвертого елемента АБО і до четвертого входу блока контролю каналів, п'ятий вхід якого з'єднаний із другим входом третього елемента АБО, з першим входом першого елемента АБО і з виходом "2" дешифратора станів, виходи "3", "5" і "6" якого підключені відповідно до першого, другого і третього входів п'ятого елемента АБО, вихід якого з'єднаний із третім входом блока контролю пристрою, другий вхід якого підключений до виходу "0" дешифратора станів, вихід "4" якого з'єднаний із другими входами першого і другого елементів АБО і з шостим входом блока контролю каналів, до другого і третього входів якого підключені виходи відповідно другого і третього елементів АБО, треті входи яких з'єднані між собою, із третім входом першого елемента АБО, з виходом "7" дешифратора станів і з D- входом тригера, С-вхід якого підключений до першого входу блока видачі даних і до виходу елемента затримки, вхід якого з'єднаний з виходом елемента І та з входом дозволу дешифратора станів, вихід першого елемента АБО підключений до п'ятого входу блока видачі даних, до першого входу блока контролю каналів і до першого входу четвертого елемента АБО, вихід якого з'єднаний з першим входом блока контролю пристрою, перший, третій і п'ятий виходи блока контролю каналів з'єднані з виходом сигналу "Несправність" відповідно першого, другого і третього резервованих каналів пристрою, другий, четвертий і шостий виходи блока контролю каналів підключені до виходів сигналу "Збій" відповідно першого, другого і третього резервованих каналів пристрою, перший і третій виходи блока контролю пристрої з'єднані відповідно з виходами сигналів "Несправність" і "Збій" резервованих каналів пристрою, а п'ятий і шостий виходи блока контролю пристрої з'єднані відповідно з виходами сигналів "Несправність" і "Збій" блоків порівняння пристрою.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6495
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent132371.pdf368.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.