Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6545
Title: Економічна психологія. Ч. 1
Authors: Компанієць, Вікторія Віталіївна
Шраменко, Олена Вікторівна
Issue Date: 2013
Publisher: Українська державна академія залізничного транспорту
Citation: Компанієць В. В. Економічна психологія : конспект лекцій з дисципліни «Економічна психологія». Частина 1 / В. В. Компанієць, О. В. Шраменко. - Харків : УкрДАЗТ, 2013. - 85 с.
Abstract: У конспекті лекцій послідовно викладено теоретичні і методологічні питання економічної психології. Розкрито детермінанти поведінки людини, у т.ч. в економіці з точки зору класичної і християнської психології та економічної теорії, східнослов’янської філософсько-економічної думки. Докладно розкрито зміст та фактори формування економічної свідомості, особливості економічної свідомості сучасних українців. Розглянуто особливості формування економічної поведінки, у т.ч. вплив факторів невизначеності та ризику, колективної дії афективних факторів, особливості стереотипної поведінки, а також особливості економічної поведінки у різних сферах економіки. Також змістовно розглянуто питання управління конфліктами в організації. Широко використано досвід іноземних фахівців, результати досліджень, проведених вітчизняними та російськими вченими, результати авторських досліджень. Конспект лекцій складається з трьох частин. У першій частині докладно висвітлено теоретичні та методологічні основи вивчення економічної психології; особливості бачення людини та її поведінки, у т.ч. в економічній сфері, що сформувались в економічній теорії, класичній психології, християнській психології, східнослов’янській філософсько- економічній думці. Рекомендується для студентів спеціальності „Економіка підприємства” всіх форм навчання.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6545
Appears in Collections:2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект лекцій.pdf567.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.