Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6620
Title: Методичні вказівки до контрольної, розрахунково-графічної роботи та практичних занять з дисципліни "Аналіз господарської діяльності на залізничному транспорті"
Authors: Васильєв, О. Л.
Семенцова, О. В.
Issue Date: 2013
Publisher: Українська державна академія залізничного транспорту
Citation: Методичні вказівки до контрольної, розрахунково-графічної роботи та практичних занять з дисципліни "Аналіз господарської діяльності на залізничному транспорті" / укладачі : О. Л. Васильєв, О. В. Семенцова ; кафедра менеджменту на транспорті. - Харків : УкрДАЗТ, 2013. - 33 с.
Abstract: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Аналіз господарської діяльності на залізничному транспорті” складаються з основних методичних положень щодо використання факторного аналізу господарської діяльності залізниць, шести розрахункових завдань та рекомендацій щодо їх розв’язання. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Аналіз господарської діяльності на залізничному транспорті ” для студентів денної та заочної форми навчання напряму “Менеджмент” та слухачів ІППК
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6620
Appears in Collections:Методичні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки.pdf401.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.