Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6626
Title: Спосіб контролю вивантаження або завантаження спеціалізованого вагона - хопера
Authors: Панченко, Сергій Володимирович
Каграманян, Артур Олександрович
Блиндюк, Василь Степанович
Котенко, Анатолій Миколайович
Лаврухін, Олександр Валерійович
Бойнік, Анатолій Борисович
Змій, Сергій Олексійович
Шилаєв, Павло Сергійович
Дунаєвський, Леонід Маркович
Козодой, Дмитро Сергійович
Пархоменко, Олександр Олександрович
Keywords: портландцемент
вагон - хопер
завантаження та вивантаження вантажів
Issue Date: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. № 114241 Спосіб контролю вивантаження або завантаження спеціалізованого вагона - хопера / винахідники : С. В. Панченко, А. О. Каграманян, В. С. Блиндюк, А. М. Котенко, О. В. Лаврухін, А. Б. Бойнік, С. О. Змій, П. С. Шилаєв, Л. М. Дунаєвський, Д. С. Козодой, О. О. Пархоменко ; володілець : Український державний університет залізничного транспорту ; заявл. 23.10.2015 ; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9.
Abstract: Винахід стосується залізничного транспорту, а більш конкретно способу і пристрою блокування переміщення вагонів-хоперів, що не повністю вивантажені або завантажені портланд-цементом з порушеннями діючих норм та інструкцій. Спосіб контролю вивантаження або завантаження спеціалізованого вагона-хопера включає додаткове встановлення пункту контролю температури завантаження і визначення виконання температурних норм завантаження портландцементу у вагони-хопери на під'їзній колії з цементного заводу, причому на першому етапі за допомогою пристроїв зчитування інформації виконують ідентифікацію вагона та за отриманим індивідуальним номером визначають тип вагона, його вагу та інші параметри з серверу єдиної автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями, а на другому етапі за допомогою високоточних електронних ваг та тепловізора, що встановлюють у пункті контролю завантаження, на основі отриманих даних на першому етапі, виконують визначення, при цьому у разі виявлення неповного вивантаження або порушенні норм завантаження черговому по станції, маневровому диспетчеру, прийомоздавачу й вантажовласнику передають відповідну інформацію та блокують відкриття на світлофорі з під'їзних колій показання, що дозволяє рух, автоматично виявляють температуру завантаженого продукту у вагоні-хопері на передавальних коліях вантажовідправника та повноту вивантаження цементу із вагонів-хоперів на здавальних коліях відправника порожніх вагонів-хоперів при перевезенні портландцементу. Виявлення температури завантаженого продукту у вагоні-хопері на передавальних коліях вантажовідправника та повноти вивантаження цементу із вагонів-хоперів на здавальних коліях відправника порожніх вагонів-хоперів при перевезенні портландцементу. Технічний результат: спосіб дозволить виключити переміщення вагонів при виявленні портландцементу у вагонах- хоперах з перевищенням температури завантаження на станції відправлення та неповного вивантаження вагона-хопера на станції призначення, тобто з порушеннями норм. У разі виявлення завантаження портландцементом з порушеннями норм на станції відправлення та неповного вивантаження портландцементу на станції призначення автоматично виключають можливість включення на світлофорах показання, що дозволяють рух, до усунення недоліків. Спосіб виконання приймально-здавальних операцій зі спеціалізованими вагонами-хоперами при перевезенні портландцементу виконують без безпосередньої участі людини. Це дозволяє знизити втрати вантажів, автоматично контролювати фактичну масу перевезеного портландцементу, попередити ситуації з неповним вивантаженням хопер-вагонів на станції призначення.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6626
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent114241.pdf254.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.