Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6705
Title: Склад електроізоляційного покриття
Authors: Панченко, Сергій Володимирович
Вовк, Руслан Володимирович
Тимофеєва, Лариса Андріївна
Тимофеєв, Сергій Сергійович
Дьомін, Андрій Юрійович
Keywords: екологія
електроізоляційне покриття
водний розчин
оксид алюмінію
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. № 112271 Склад електроізоляційного покриття / винахідники : С. В. Панченко, Р. В. Вовк, Л. А. Тимофеєва, С. С. Тимофеєв, А. Ю. Дьомін ; володілець : Український державний університет залізничного транспорту ; заявл. 11.11.2015 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15.
Abstract: Винахід належить до електротехніки, зокрема до складу електроізоляційних покриттів для магнітопроводів із магнітом'яких матеріалів. Близьким за сукупністю ознак до складу покриття, яке заявляється, є відоме електроізоляційне покриття, яке має в своєму складі водонабухаючі фторсилікати 95-99,9, фосфорну кислоту або алюмофосфатне зв'язуюче 0,1-5 5,0. Таке електроізоляційне покриття забезпечує підвищення електричної міцності, відрізняється підвищеною адгезією до підкладки. (Электроизоляционное покрытие, авторов О.Ф. Бейнарович, Э.З. Аснович, SU 1694511 А1, МПК: С04В12/02, опубл. 30.11.1991. Бюл. № 44). Основним недоліком даного способу є висока технологічність та складність процесу виготовлення водонабухаючих фторсилікатів, що суттєво обмежує можливість виготовлення запропонованого покриття. Найбільш близьким за сукупністю ознак є відомий склад електроізоляційного покриття, який включає в себе оксид алюмінію 8-22, нітрат алюмінію 7-19, воду, етиловий спирт 20-60, фтористий кальцій 0,5-3,5. Дане електроізоляційне покриття відрізняється високими електроізоляційними властивостями та міцність зчеплення з підкладкою. (Состав электроизоляционного покрытия, авторов А.И. Борисенко, Т.Я. Винник, М.Н. Рейнова, P.M. Говорова Ас 902079, МПК; Н01ВЗ/02, опубл. 30.01.1982. Бюл. № 4). Основним недоліком даного способу є висока технологічність та значний час виготовлення покриття. Використання такого компоненту покриття, як фтористий кальцій не є екологічно безпечним. Все вищезгадане обмежує можливість виготовлення запропонованого покриття. В основу винаходу поставлена задача спрощення технологічності виготовлення електроізоляційного покриття при використанні екологічно чистих компонентів.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6705
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent112271.pdf152.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.