Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6726
Title: Спосіб контролю місцезнаходження рухомого складу на стрілочній колійній ділянці залізничної станції
Authors: Каграманян, Артур Олександрович
Котенко, Анатолій Миколайович
Лаврухін, Олександр Валерійович
Дунаєвський, Леонід Маркович
Козодой, Дмитро Сергійович
Змій, Сергій Олексійович
Keywords: стрілочна колійна ділянка
точковий колійний датчик
стрілочний перевод
світлофор
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. № 110319 Україна Спосіб контролю місцезнаходження рухомого складу на стрілочній колійній ділянці залізничної станції / винахідники : А. О. Каграманян, А. М. Котенко, О. В. Лаврухін, Л. М. Дунаєвський, Д. С. Козодой, С. О. Змій ; володілець : Український державний університет залізничного транспорту ; заявл. 01.03.2016 ; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.
Abstract: Спосіб контролю місцезнаходження рухомого складу на стрілочній колійній ділянці залізничної станції, при якому системою електричної централізації отримують у реальному часі інформацію про фактичне місцезнаходження рухомого складу у зоні граничного стовпчика на стрілочній колійній ділянці й у разі небезпечного його перебування для руху поїзду, блокують на світлофорах рух, причому встановлюють точкові колійні датчики, які розміщують на відстані не менше 3,5 м від граничного стовпчика у кожному напрямку руху по стрілочному переводу, а після отримання інформації про кількість осей, що зафіксовані кожним датчиком, інформацію направляють до системи електричної централізації, при цьому на основі отриманої інформації за допомогою підсистеми забезпечення безпеки визначають вільність/зайнятість колійних ділянок та пристроєм спряження з об'єктами залізничної інформації включають на світлофорах відповідне показання.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6726
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent110319.pdf216.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.