Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/7133
Title: Рельсове коло
Authors: Бабаєв, Михайло Михайлович
Кошевий, Сергій Васильович
Сотник, Василь Олександрович
Романчук, В'ячеслав Борисович
Ананьєва, Ольга Михайлівна
Саяпіна, Інна Олександрівна
Keywords: рельсове коло
колійний трансформатор
регулювання руху поїздів
генератор сигнального струму
колійний фільтр
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. № 101093 Рельсове коло / винахідники : М. М. Бабаєв, С. В. Кошевий, В. О. Сотник, В. Б. Романчук, О. М. Ананьєва, І. О. Саяпіна ; володілець : Українська державна академія залізничного транспорту ; заявл. 13.09.2011 ; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4.
Abstract: Рельсове коло належить до залізничної автоматики та телемеханіки і може бути використано в системах інтервального регулювання рухом поїздів на базі тональних рельсових кіл. Рельсове коло складається з рельсової лінії, передавального та приймального кінців. Передавальний кінець містить генератор сигнального струму, колійний фільтр та колійний трансформатор, причому вихід трансформатора з'єднаний із входом колійного фільтра, вихід якого підключений до рельсової лінії. Приймальний кінець містить приймач сигнального струму та колійний трансформатор, причому вхід трансформатора підключений до приймального кінця рельсової лінії, а вихід - до входу приймача. Рельсове коло також містить регульовану лінію затримки, генератор одиничного імпульсу з довжиною імпульсу, що може бути зменшена чи збільшена за допомогою регулювання, та електронний ключ, який керується генератором одиничного імпульсу. Вихід генератора сигнального струму на передавальному кінці рельсового кола з'єднаний із входом регульованої лінії затримки, сигнал з виходу якої надходить на вхід генератора одиничного імпульсу, вихід якого з'єднаний з першим входом електронного ключа, на другий вхід якого надходить сигнал з виходу колійного трансформатора, що знаходиться на приймальному кінці рельсового кола. Вихід електронного ключа з'єднано з входом колійного приймача сигнального струму. Технічним результатом є підвищення завадозахищеності, надійності роботи рельсового кола та безпеки руху поїздів.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/7133
Appears in Collections:2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent101093.pdf240.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.