Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/7198
Title: Особливошвидкотверднучий безпропарювальний бетон
Authors: Плугін, Андрій Аркадійович
Плугін, Аркадій Миколайович
Романенко, Олександр Валерійович
Плугін, Олексій Андрійович
Калінін, Олег Анатолійович
Плугін, Дмитро Артурович
Мірошніченко, Сергій Валерійович
Keywords: бетон
залізобетонні шпали
щебінь
пісок
цемент
добавки
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. № 99426 Україна Особливошвидкотверднучий безпропарювальний бетон / винахідники : А. А. Плугін, А. М. Плугін, О. В. Романенко, О. А. Плугін, О. А. Калінін, Д. А. Плугін, С. В. Мірошніченко ; володілець : Українська державна академія залізничного транспорту ; заявл. 14.12.2011 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15.
Abstract: Винахід належить до конструктивних бетонів, зокрема особливошвидкотверднучих, і може бути найефективніше використаний при виробництві залізобетонних шпал. Особливошвидкотверднучий безпропарювальний бетон складається з щебеню, піску, цементу, води, добавки-суперпластифікатора С-3 (або її аналога) і добавки-електроліту, та як добавка-електроліт використовується хлористий кальцій СаСl2, вміст добавок С-3 (або її аналога) і СаСl2, щебеню, піску, цементу і води приймають оптимальними, відповідно, ЩОПТ, ПОПТ, ЦОПТ і ВОПТ, (С-3)ОПТ і (СаСl2)ОПТ, при цьому оптимальна кількість добавки С-3 (або її аналога) визначається по кривій залежності умовної в'язкості віброваної цементно-водної суміші з В/Ц=0,23 від вмісту добавки, що змінюється в межах від 0 % до 1,0 % через 0,1 %, оптимальні витрати щебеню, піску, цементу і води визначаються по формулах. Оптимальну кількість добавки CaCl2 визначають по максимальній міцності бетонних зразків з оптимальними витратами ЩОПТ, ПОПТ, ЦОПТ і ВОПТ, (С-3)ОПТ через 12 годин витримки при температурі 30 °С, при виготовленні бетонної суміші добавку СаСl2 вводять останньою в кінці перемішування, контролюють легкоукладаність бетонної суміші за показниками осідання конуса ОК≤2 см і вібророзтічності ВР≤120 с, і після формування витримують бетон у формі в камері пропарювання без подачі пари при температурі не менше 30 °С, або влітку при такій же температурі на відкритому майданчику протягом 12-18 год.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/7198
Appears in Collections:2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent99426.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.