Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8141
Title: Пристрій захисту електроустаткування
Authors: Бутенко, Володимир Михайлович
Білоусов, Олександр Федорович
Панаріна, Євгенія Миколаївна
Терьошин, Віктор Миколайович
Keywords: електроустаткування
силовий блок
блок керування
джерело живлення
вимірювальний орган
генератори імпульсів
трансформатор струму
підсилювач
трансформатор струму
Issue Date: 2009
Publisher: Міністерство освіти і науки України ; Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. № 89008 Україна Пристрій захисту електроустаткування / винахідники : В. М. Бутенко, О. Ф. Білоусов, Є. М. Панаріна, В. М. Терьошин ; володілець : Українська державна академія залізничного транспорту ; заявл. 29.12.2008 ; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23.
Abstract: Пристрій захисту електроустаткування, що містить силовий блок, що є паралельним з'єднанням гілок, кожна з яких складається з послідовно з'єднаних апарата захисту, що відповідає умові ІН=kІр (де ІН - номінальний струм апарата захисту, Іp - розрахунковий струм електроустаткування, що захищається, k=1,05-2,0 - коефіцієнт запасу), і симістора, причому апарати захисту мають різні номінальні струми (І1Н=kІр, І2Н=І1Н/k2, І3Н=І2Н/k3, де k2, k3 і так далі - коефіцієнти пропорційності, що набувають значень від 2 до 7, І1Н, І2Н, І3Н - номінальний струм апарата захисту відповідно 1-ої, 2-ої, 3-ої і т.д. гілок) і блок керування, що містить джерело живлення, вхід якого підключений до нейтрального проводу і фази електроустаткування на вході апарата захисту, вимірювальний орган, що включає в себе генератори імпульсів і трансформатор струму, що є входом багатоканального компаратора, виконаного на операційних підсилювачах, неінвертувальний вхід одного з яких та інвертувальний вхід інших операційних підсилювачів приєднані до подільника опорної напруги, а інший вхід кожного операційного підсилювача, що залишився, - до виходу трансформатора струму, вихід кожного операційного підсилювача сполучений із входом свого генератора імпульсів, вихід кожного з яких сполучений з ланцюгом управління свого симістора, причому кількість операційних підсилювачів, генераторів імпульсів і каналів компаратора дорівнює числу апаратів захисту в силовому блоці, який відрізняється тим, що апарати захисту забезпечені блок-контактами, які при зведеному положенні апаратів захисту замкнуті, при цьому блок-контакти апаратів захисту з'єднані послідовно, і це з'єднання одним своїм кінцем підключено до джерела живлення, а іншим - до спільного входу генераторів імпульсів.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8141
Appears in Collections:2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent89008.pdf143.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.