Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8267
Title: Спосіб визначення складу важкого бетону з мінеральним наповнювачем
Authors: Плугін, Аркадій Миколайович
Калінін, Олег Анатолійович
Мірошніченко, Сергій Валерійович
Плугін, Андрій Аркадійович
Плугін, Артур Миколайович
Кудренко, Світлана Миколаївна
Подтележнікова, Інна Володимирівна
Герасименко, Олег Степанович
Лютий, Віталій Анатолійович
Никитинський, Андрій Володимирович
Keywords: бетон
мінеральний наповнювач
щебінь
пісок
цемент
вода
Issue Date: 2006
Publisher: Міністерство освіти і науки України ; Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. № 71122 Україна Спосіб визначення складу важкого бетону з мінеральним наповнювачем / винахідники : А. М. Плугін, О. А. Калінін, С. В. Мірошніченко, А. А. Плугін, А. М. Плугін, С. М. Кудренко, І. В. Подтележнікова, О. С. Герасименко, В. А. Лютий, А. В. Никитинський ; володілець : Українська державна академія залізничного транспорту ; заявл. 21.08.2003 ; опубл. 15.06.2006, Бюл. № 6.
Abstract: 1. Спосіб визначення складу важкого бетону з мінеральним наповнювачем заданого класу по міцності В, який включає визначення щебеню Щ, піску П, цементу Ц та води В по відомих характеристиках вихідних матеріалів: активності цементу Rц, істинної щільності цементу ц , наповнювача н , піску п і щебеню щ , пустотностей п ппус , щппус і діаметрів зерен dп , dщ піску і щебеню, товщин прошарків між зернами наповнювача, піску і щебеню, водоцементного відношення В/Ц в залежності від середньої міцності бетону Rб та активності цементу Rц, враховування впливу наповнювача на міцність бетону, який відрізняється тим, що визначають склад бетону з наповнювачем, розмір частинок найбільш представницької фракції якого наближається до розміру відповідних цементних, але не перевищує його, встановлюють середню міцність бетону даного класу Rб в залежності від коефіцієнта варіації міцності бетону , характерного для підприємства-виробника бетону даного класу, залежність Ц/В від Rб та Rц відображають одним нелінійним теоретичним рівнянням, яке містить коефіцієнт впливу наповнювача на міцність бетону kн , в додаток до відомих характеристик експериментально знаходять величини пусто тності і середніх діаметрів мінімальної за розміра ми ц мін d та найбільш представницької ц d фракцій цементу, оптимальне водоцементне відношення (В/Ц)опт, величини водопоглинання щебеню Wщ , піску Wп і наповнювача Wн , товщину прошарку між зернами щебеню приймають рівною середньому діаметру найбільш представницької фракції піску d п , між зернами піску - середньому діаметру мак симальної фракції цементу ц dмакс , а між частками найбільш представницької фракції цементу - одиничному ц мін d чи подвоєному ц мін 2d середньому діаметру мінімальної фракції цементу, визначають відношення питомих поверхонь наповнювача і цементу за виразом н ц ц ц н н s / s d / d , з урахуванням цих величин визначають середню міцність бетону на 28 добу R28, середню міцність бетону після пропарювання Rпп та оптимальні коефіцієнти розсунення зерен щебеню опт , піску опт і часток цементу ц опт з.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8267
Appears in Collections:2006

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent71122.pdf990.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.