Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8329
Title: Кулачок механізму газорозподілу
Authors: Братченко, Олександр Васильович
Логвіненко, Олександр Анатолійович
Мороз, Володимир Ілліч
Keywords: газорозподіл
штовхач
кулачок
Issue Date: 2003
Publisher: Міністерство освіти і науки України : Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. № 54164 Україна Кулачок механізму газорозподілу / винахідники : В. І. Мороз, О. В. Братченко, О. А. Логвіненко ; володілець : Українська державна академія залізничного транспорту ; заявл. 28.05.2002 ; опубл. 17.02.2003, Бюл. № 2.
Abstract: Кулачок механізму газорозподілу, який має робочу частину, утворену двома ділянками, які описуються кривою другої похідної підйому штовхача, причому перша ділянка виконана в області додатних значень і утворена трьома відрізками, перший та третій з котрих виконані у вигляді похилих прямих, другий - у вигляді квадратної параболи з мінімальною ординатою на початку відрізка та максимальною в кінці, а друга ділянка виконана в області від'ємних значень і утворена трьома відрізками, виконаними у вигляді сполучених відрізком похилої прямої двох гілок квадратних парабол, який відрізняється тим, що відрізки закону зміни другої похідної в областях додатних і від'ємних значень виконані у вигляді кривих ступеневих функцій з безрозривністю третьої похідної підйомів на всьому протязі обох ділянок, а також вводяться дві плавно сполучені з робочою частиною ділянки компенсації теплового зазору, які розташовані відповідно на початку та в кінці робочої частини.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8329
Appears in Collections:2003

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent54164.pdf76.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.