Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8333
Title: Пристрій для подавлення завад
Authors: Батаєв, Олег Петрович
Колісник, Олексій Євгенович
Поляков, Володимир Петрович
Поляков, Петро Федорович
Keywords: широкосмуговий тракт
завади
демодулятор
переривник
імпульс
Issue Date: 2003
Publisher: Міністерство освіти і науки України : Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. № 61563 Україна Пристрій для подавлення завад / винахідники : О. П. Батаєв, О. Є. Колісник, В. П. Поляков, П. Ф. Поляков ; володілець : Українська державна академія залізничного транспорту ; заявл. 03.03.2002 ; опубл. 17.11.2003, Бюл. № 11.
Abstract: Пристрій для подавлення завад належить до галузі радіотехніки і може бути використаний у радіоприймальних пристроях. У основу винаходу поставлена задача розробити пристрій для подавлення завад, який дозволяє контролювати якість каналів зв'язку за інформаційними сигналами без застосування контрольних сигналів і може бути використаний, зокрема, у транкінгових системах зв'язку. Суть винаходу полягає у тому, що у пристрої, який містить лінійний широкосмуговий тракт, переривник, демодулятор, детектор автоматичного регулювання підсилення, широкосмуговий підсилювач, детектор завад та формувач замикаючих імпульсів, за рахунок уведення блока синхронізації і блока стробування синхронізується робота блоків приймального пристрою і цим підвищується завадостійкість роботи. Застосування блока синхронізації і блока стробування створює можливість роботи у дискретних каналах зв'язку, а також підвищує завадостійкість роботи.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8333
Appears in Collections:2003

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent61563.pdf95.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.