Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8339
Title: Спосіб хіміко - термічної обробки деталей із металів та сплавів
Authors: Тимофеєва, Лариса Андріївна
Проскуріна, Людмила Володимирівна
Федченко, Ірина Іванівна
Тимофеєв, Сергій Сергійович
Keywords: зміцнення деталей
дифузійне насичення
зносостійкі покриття
хіміко - термічної обробка деталей
Issue Date: 2002
Publisher: Міністерство освіти і науки України : Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. № 45841 Україна Спосіб хіміко - термічної обробки деталей із металів та сплавів / винахідники : Л. А. Тимофеєва, Л. В. Проскуріна, І. І. Федченко, С. С. Тимофеєв ; володілець : Українська державна академія залізничного транспорту ; заявл. 19.07.2001 ; опубл. 15.04.2002, Бюл. № 4.
Abstract: Винахід відноситься до металургії, а саме до зміцнення деталей із металів та сплавів дифузійним насиченням металевої поверхні в твердому стані елементами, які покращують експлуатаційні властивості матеріалу, та може бути використаний в машинобудуванні для одержання зносостійких покриттів. Спосіб хіміко-термічної обробки деталей включає їх обробку перегрітою парою 5 - 8 % водного розчину алюмохромофосфатного зв’язуючого при температурі 600 ± 20 0С протягом 30 - 60 хвилин з наступним охолодженням деталей до температури 200 0С в контейнері, а потім до кімнатної температури на повітрі. Винахід забезпечує зниження коефіцієнта тертя та підвищення твердості утвореного поверхневого шару деталі, що веде до покращення триботехнічних властивостей поверхні, тобто знижується шорсткість, підвищується зносостійкість, мала схильність до заїдань, добра припрацьовуваність до спряженої деталі.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8339
Appears in Collections:2002

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent45841.pdf36.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.