Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8346
Title: Програмований логічний контролер
Authors: Загарій, Генадій Іванович
Фурман, Ілля Олександрович
Малиновський, Михаїл Леонідович
Keywords: програмований логічний контролер
блок пам'яті
блок команд
лічильник адреси
схема порівняння
блок індикації
Issue Date: 2001
Publisher: Міністерство освіти і науки України ; Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. № 39306 Україна Програмований логічний контролер / винахідники : Г. І. Загарій, І. О. Фурман, М. Л. Малиновський ; володілець : Українська державна академія залізничного транспорту ; заявл. 10.02.2000 ; опубл. 15.06.2001, Бюл. № 5.
Abstract: У програмований логічний контролер, який містить блоки пам'яті станів та команд, лічильник адреси, схему порівняння та блок індикації, причому перший (встановлювальний) вхід лічильника адреси є першим входом пристрою, а один з входів схеми порівняння - його другим входом, введені блок логічного керування та блок пам'яті переходів, адресний вхід якого з'єднаний з другим входом пристрою. Технічний результат полягає у підвищенні швидкодії пристрою завдяки застосуванню паралельного аналізу усіх можливих комбінацій умов переходів.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/8346
Appears in Collections:2001

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent39306.pdf88.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.