Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12254
Title: Оцінка кадрового потенціалу служби матеріально-технічного постачання залізниці
Authors: Назаренко, Ірина Леонідівна
Маслова, Валентина Олександрівна
Погрібна, Яна Дмитрівна
Issue Date: 2015
Publisher: ДІСА ПЛЮС
Citation: Назаренко І. Л. Оцінка кадрового потенціалу служби матеріально-технічного постачання залізниці / І. Л. Назаренко, В. О. Маслова, Я. Д. Погрібна // Вісник економіки транспорту i промисловості : тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика" (11 - 13 червня 2015 р.) - Харків : УкрДУЗТ, 2015. - С. 129-130.
Abstract: В умовах реформування залізничного транспорту, яке в теперішній час здійснюється, згідно з законодавством, особливо актуальною стає проблема розвитку та вдосконалення кадрового потенціалу галузі. Вже зараз на деяких підприємствах залізничного транспорту спостерігається висока плинність кадрів, брак кваліфікованих кадрів робітничих спеціальностей, не завжди можна знайти і висококваліфікованих талановитих менеджерів середньої і вищої ланок управління, знижується відповідальність і дисципліна праці, рівень культури і моральності, що впливає на якість роботи. Крім того, у підрозділах залізничної галузі чисельність працівників не відповідає обсягам перевезень, що викликає зниження продуктивності праці і свідчить про неефективне використання кадрового потенціалу.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12254
Appears in Collections:№ 50

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Назаренко.pdf235.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.