Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/130
Title: Технологічна проблема регулювання пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації моторвагонного рухомого складу
Other Titles: Технологическая проблема регулировки устройств автоматической локомотивной сигнализации моторвагонного подвижного состава
Technological problem of adjustment of devices of automatic locomotive signaling of motor-wave mobile composition
Authors: Каменєв, О. Ю.
Сіроклин, І. М.
Змій, С. О.
Щебликіна, О. В.
Каменев, А. Ю.
Сироклин, И. Н.
Змий, С. А.
Щеблыкина, Е. В.
Kamenev, D. A.
Siroklin, I.
Zmij, S.
Shcheblykina, O.
Keywords: електропоїзд
секція
автоматична локомотивна сигналізація
контрольний пункт
випробувальний шлейф
технологія
виробнича ланка
простій
моторвагонне депо
электропоезд
секция
автоматическая локомотивная сигнализация
контрольный пункт
испытательный шлейф
технология
производственное звено
простой
моторвагонное депо
electric train
section
automatic locomotive signaling
control point
test train
technology
production link
simple
motorized depot
Issue Date: 2017
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Технологічна проблема регулювання пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації моторвагонного рухомого складу [Текст] / О. Ю. Каменєв, І. М. Сіроклин, С. О. Змій, О. В. Щебликіна // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. - Харків, 2017. - Випуск 168. - С. 19-30.
Abstract: Досліджено особливості технологічного циклу перевірки дії та регулювання пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації моторвагонного рухомого складу на контрольному пункті. Виконано чисельну оцінку проблеми реалізації відповідної технології, пов’язаної з технічним обслуговуванням та ремонтом укорочених електропоїздів, що обумовлює вимушений простій основних виробничих ланок моторвагонного депо під час її виконання. Визначені основні заходи, спрямовані на раціоналізацію роботи контрольного пункту депо за рахунок реконструкції його обладнання.
URI: https://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/130
ISSN: 1994-7852
Appears in Collections:Випуск 168

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZNP_2017_168_19_30.pdf263.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.