Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/208
Title: Методологія визначення кращого варіанта конструкції пристрою для сортування вагонів
Other Titles: Методология определения лучшего варианта конструкции устройства для сортировки вагонов
The methodology for determining the best embodiment of the apparatus for sorting cars
Authors: Левандовський, С. І.
Яцура, О. М.
Мудрий, І. О.
Левандовский, С. И.
Яцура, О. М.
Мудрый, И. О.
Levandovskyi, S.
Yatsura, O.
Mudryi, I.
Keywords: сортувальна гірка
надійність
ресурсозбереження
комплексна оцінка
сортировочная горка
надежность
ресурсосбережение
комплексная оценка
hump
reliability
resource saving
comprehensive assessment
Issue Date: 2016
Publisher: УкрДУЗТ
Citation: Левандовський, С. І. Методологія визначення кращого варіанта конструкції пристрою для сортування вагонів [Текст] / С. І. Левандовський, О. М. Яцура, І. О. Мудрий // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. - Харків, 2016. - Випуск 162. - С. 163-169.
Abstract: У статті розглянуто методологію комплексної оцінки конструкції сортувальних гірок із використанням адитивної функції, яка враховує приведені витрати на спорудження й експлуатацію сортувального пристрою та показники надійності його використання. Зазначений метод дає змогу визначити ефективний варіант переоснащення гальмових позицій діючих сортувальних гірок у межах здійснення комплексу завдань Укрзалізниці щодо забезпечення надійності сортувального процесу.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/208
ISSN: 1994-7852
Appears in Collections:Випуск 162

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZNP_2016_162_163_169.pdf164.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.