Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2878
Title: До питання оцінки надійності буксових вузлів критих універсальних вагонів
Other Titles: К вопросу оценки надежности буксовых узлов крытых универсальных вагонов
The issue of assessment of the reliability of axlebox units covered universal cars
Authors: Мартинов, І. Е.
Труфанова, А. В.
Ільчишин, В. М.
Мартынов, И. Э.
Труфанова, А. В.
Ильчишин, В. М.
Martynov, І.
Trufanova, А.
Ilchyshin, V.
Keywords: буксовий вузол
циліндричний роликовий підшипник
критий універсальний вагон
відмова
надійність
безпека руху
буксовый узел
цилиндрический роликовый подшипник
крытый универсальный вагон
отказ
надежность
безопасность движения
axle boxes
cylindrical roller bearing
covered universal cars
refusal
reliability
safety
Issue Date: 2014
Publisher: УкрДАЗТ
Citation: Мартинов І. Е. До питання оцінки надійності буксових вузлів критих універсальних вагонів / І. Е. Мартинов, А. В. Труфонова, В. М. Ільчишин // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. - 2014. - Вип. 143. - С. 69-74.
Abstract: У статті аналізується технічний стан елементів буксових вузлів вантажних вагонів. Показано, що довговічність буксових підшипників не відповідає вимогам нормативних документів. Установлені найбільш небезпечні для забезпечення безпеки руху пошкодження роликових букс. Отримано залежності, які характеризують зміну параметра потоку відмов для роликових букс з циліндричними роликовими підшипниками. Доведено, що параметр потоку відмов буксових вузлів у критих універсальних вагонів менше порівняно із середніми показниками по вагонному господарству.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2878
ISSN: 1994-7852
Appears in Collections:Випуск 143

Files in This Item:
File SizeFormat 
ZNP_2014_143_69_74.pdf418.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.