Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2894
Title: Економічні основи реструктуризації управління підприємств транспорту. Ч. 2
Authors: Шраменко, Олена Вікторівна
Корінь, Мирослава Василівна
Issue Date: 2015
Publisher: Українська державна академія залізничного транспорту
Citation: Шраменко О. В. Економічні основи реструктуризації управління підприємств транспорту : конспект лекцій. Ч. 2 / О. В. Шраменко, М. В. Корінь. - Харків : УкрДАЗТ, 2015. - 38 с.
Abstract: Даний конспект лекцій розкриває частину першого змістового модуля дисципліни “Економічні основи реструктуризації управління залізничним транспортом”. Предметом навчальної дисципліни є комплекс взаємопов’язаних заходів, процесів та методів оптимізації функціонування та підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту, побудованих на комплексній діагностиці та реорганізації як його організаційної структури, так і бізнес-процесів на базі використання сучасних підходів до управління галуззю. Завданням дисципліни є теоретична підготовка студентів з питань: сутність «реструктуризації» та основні моделі і методи її реалізації, вітчизняний та закордонний досвід проведення реструктуризації управління залізничного транспорту. Дисципліна “Економічні основи реструктуризації управління залізничним транспортом” пов’язана з такими дисциплінами, як: «Економіка підприємства», «Економіка залізничного транспорту», «Менеджмент», «Забезпечення конкурентоспроможності підприємств». Рекомендується для студентів спеціальності «Економіка підприємства» всіх форм навчання.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/2894
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект лекцій.pdf600.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.