Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4418
Title: До питання отримання тонкодисперсних структур з нанопорошків оксиду алюмінію
Authors: Геворкян, Е. C.
Нерубацький, В. П.
Keywords: границі
дислокація
електроконсолідація
кінетика
нанопорошки
спікання
щільність
Issue Date: 2009
Publisher: УкрДАЗТ
Citation: Геворкян Е. С. До питання отримання тонкодисперсних структур з нанопорошків оксиду алюмінію / Е. С. Геворкян, В. П. Нерубацький // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. - 2009. - Вип. 111. - С. 151-167.
Abstract: Розроблена математична модель розрахунку щільності матеріалів, отриманих у процесі гарячого пресування прямим пропусканням електричного струму. Виявлені основні закономірності спікання нанопорошків, які проводять і не проводять електричний струм, кінетики спікання діелектричних нанопорошків оксиду алюмінію. Визначені оптимальні структуроутворюючі режими спікання залежно від електричних параметрів спікання. Зроблено висновок, що при нагріванні в зразку між частками утворюється фізичний контакт і, надалі, розгалужена система границь. В результаті швидкого нагріву активується процес ковзання по границях зерен, і зразок швидко ущільнюється. В разі гарячого пресування сумішей, в яких один з компонентів непровідний, утворюється температурний градієнт в результаті еквідистантного електричного поля, що згенерувало.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/4418
ISSN: 1994-7852
Appears in Collections:Випуск 111

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZNP_2009_111_151_167.pdf798.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.