Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6478
Title: Колійний індуктивний датчик
Authors: Бабаєв, Михайло Михайлович
Ананьєва, Ольга Михайлівна
Прилипко, Андрій Андрійович
Змій, Сергій Олексійович
Мороз, Володимир Петрович
Куценко, Максим Юрійович
Рибін, Андрій Вікторович
Панчук, Олексій Вікторович
Keywords: колійний індуктивний датчик
магнітопроводи
колійний регістратор
підсилювачі
Issue Date: 2019
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. № 131225 Україна Колійний індуктивний датчик / винахідники : М. М. Бабаєв, О. М. Ананьєва, С. О. Змій, В. П. Мороз, М. Ю. Куценко, А. В. Рибін, О. В. Панчук ; володілець : Український державний університет залізничного транспорту ; заявл. 25.06.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.
Abstract: Колійний індуктивний датчик складається з першого та другого магнітопроводів з обмотками, які розташовані уздовж рейки один від одного на відстані, яка менша найменшої відстані між осями візка, та із регістратора, що містить задавальний генератор, блок балансування, підсилювач потужності, перший і другий диференційні підсилювачі, перший і другий амплітудні детектори, перший і другий формувачі імпульсів та інвертор, перший та другий смугові фільтри, перший, другий, третій та четвертий компаратори, перший та другий підсилювачі, третій та четвертий амплітудні детектори та схему "І". Регістратор додатково забезпечений блоком корекції параметрів за температурою та зворотними зв'язками першого та другого смугових фільтрів з блоком балансування. При зміні температури виконується автоматична корекція параметрів всіх електронних компонентів колійного регістратора до необхідних значень. Наявність зворотних зв'язків між першим і другим смуговими фільтрами з блоком балансування автоматично налаштовують роботу першого та другого магнітопроводів.
URI: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/6478
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent131225.pdf235.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.